Om mig

Arbete:

Gästföreläsarepå Medieinstitutets Utbildningsproducentlinje

Föreläsare i ekonomi på folkuniversitetet

Vikarie för högstadiet

Läxhjälp för högstadiet

Egenföretagare sedan 2006.

Utbildning:

Medieinstitutets program Utbildningsproducent Blended LEarning

Fil. Kand i företagsekonomi vid Uppsala Universitet