Palliativ vård och omsorg

för äldre personerProjektbeskrivning


Uppdrag:

FOUnu arbetar för att förbättra vardagsarbetet inom vård och omsorg genom att integrera ett vetenskapligt förhållningssätt. Organisationen ägs av Stockholms läns landsting samt de sju kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna stad, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

FOUnu ville digitalisera och interaktivisera en tidigare utbildningssatsning vid namn PVIS (Palliativ vård i särskilt boende) som getts ut i bokform. Syftet med webbutbildningen var att skapa en positiv attityd- och beteendeförändring hos undersköterskor och sjuksköterskor arbetandes på äldreboenden inom Stockholms Läns Landsting. PVIS-boken var relativt akademisk i sitt språkbruk och över 100 sidor tjock så det fanns stora möjligheter för en webbutbildning att i större utsträckning kunna påverka målgruppen. Jag kämpade jag för att få fram en koncis utbildning som skulle kännas verklighetsnära och vara interaktiv och relevant för målgruppen, samtidigt som även uppdragsgivaren och ämnesexperterna skulle vara nöjda.

Jag var även projektledare och fick planera detaljerat för att samordna insatser från bland annat fotograf och webbdesigner som ofta hade andra uppdrag att tänka på. Articulate Storyline användes som programvara.


Arbetet

Under en fyramånadersperiod skapades utbildningen. Den första tiden gick åt till att bekanta sig med ämnet, definiera målgruppen samt bygga upp en tidsplanering med samordnade arbetsinsatser, vilket drog ut på tiden. FOUnu hade inga tidigare erfarenheter kring e-learning, vilket innebar att jag fick lägga en del tid på att förankra min målbild hos ämnesexperten och andra nyckelpersoner som var avgörande för projektets öde. Avsaknaden av förståelse för vad e-learning var skapade även en annan utmaning; För rutinerade akademiker kan det ibland vara svårt att acceptera ett språkbruk som i första hand är menat att skapa förändring och därmed anpassas till målgruppens eget sätt att tala.


Resultat

Resultatet blev en ungefär 40 minuter lång utbildning som i stor utsträckning bygger på scenarion för att göra utbildningen så verksamhetsnära och engagerande som möjligt. Utbildningen hanterar de stora textmängder som ämnesexperterna krävde genom att inkorporera dem i feedbacken till de olika scenariona.

I ett större avsnitt användes storytelling som metod för att förmedla kunskapen medan användaren i de flesta andra avsnitt fick iklä sig rollen som vårdare och fatta beslut därefter. Kursen skräddarsys efter vilken roll användaren har och efter genomförd kurs ges möjlighet att skriva ut ett intyg med namn för att visa sin arbetsgivare. Utbildningen har en sober design och använder sig av riktiga foton från ett vårdhem för att illustrera de scenarios som användaren ställs inför.

Utifrån givna förutsättningar tror jag att resultatet blev ovanligt varierat, engagerande och interaktivt för en utbildning i den genren. Den referensgrupp som användes var klart positivt inställda till slutresultatet. Tyvärr har ingen uppföljning gjorts huruvida utbildningen lett till en attityd- och beteendeförändring hos personalen.


Se utbildningen härDetaljer

Klient:

FOU nu

Roll:

Projektledare, Manusförfattare,

Teknisk produktion

Använda verktyg:

Articulate Storyline, Photoshop,

Cyberlink Powerdirector, Javascript

Tidsåtgång:

4 månader


Se utbildningen här