Kassasystemsutbildning För Easy Cashier

Projektbeskrivning


Uppdrag:

Jag skapade en systemutbildning på min fritid för att bekanta mig med formatet, se hur lång tid det tog att producera samt att använda som teknisk grundstruktur för framtida utbildningar. Detta innebär inte att er utbildning på något sätt behöver se ut som den här; gränssnitt och funktionalitet skräddarsys efter era önskemål.


Resultat

En demoutbildning som visar hur en kassasystemsutbildning skulle kunna se ut. Upplägget innebär att användaren får träna sin kompetens mot en fiktiv kund, utan att behöva känna rädsla för att göra fel.

Utbildningen ger användaren en chans att först se en film på hur en uppgift går till, men användaren kan även hoppa rätt på uppgiften. Tanken är att användaren genom experimenterande, intuitiv förmåga och hjälp vid behov ska kunna klara sig igenom utbildningen utan förkunskap. Denna typ av trial-and-errorpedagogik ger enligt vissa studier en större andel bibehållen kunskap på sikt än den klassiska metoden att först se och sedan testa.


Se utbildningen härDetaljer

Yrkesroll:

Alla roller.

Använda verktyg:

Articulate Storyline, Photoshop,

Tidsåtgång:

5 veckor