Jag skulle tro att de flesta som läser den här artikeln har stött på färghjulet, även kallat färgcirkeln, någon gång i sitt liv, men för säkerhets skull ger jag en snabb sammanfattning innan vi går vidare. Färghjulet är skapat av primärfärgerna rött, grönt och blått.

(Detta gäller för digitala medier, som alltid använder sig av RGB-systemet. För tryckpress används istället CMYK som består av färgerna cyan, magenta, gul och svart.)


Därefter blandas dessa för att ge upphov till sekundär- och tertiärfärger:


Detta fortsätter sedan till cirkelns färger är helt flytande.


Utifrån färghjulet kan ett antal olika attraktiva färgscheman skapas. Dessa diskuteras nedan.

Komplementärt färgschema:

Komplementmetoden innebär att två färger på motsatt sida av hjulet väljs. Detta skapar en stark men behaglig kontrast. Metoden var känd redan av renässanskonstnärer som applicerade den i sina målningar men det är först nyligen som det vetenskapligt belagts varför dessa kombinationer lämnar så starkt intryck. När vi stirrar på en färg lämnas ett avtryck av den motsatta färgen på vår hornhinna. Om du exempelvis stirrar på solen och sen blundar kommer du uppleva att en blålila cirkel framträder. Om du i detta läge väljer att titta på något blått kommer färgen att upplevas intensivare än annars. Samma princip gäller framför en datorskärm. Om du först tittar på något rosa och sedan på motsatt grön färg kommer denna att upplevas intensivare än vanligt.

Komplementmetoden skapar även per automatik en harmoni mellan kalla färger (vänstra halvan av färghjulet) och varma färger (högra halvan av färghjulet).

Exempel:


Splittrat komplementärt färgschema:

Ett alternativ till komplementära färger för den som söker mindre kontrast är att välja en huvudfärg, men istället för att även välja den motsatta färgen på hjulet väljer man dess grannar.

Exempel:Loading Conversation