Regeln om tredjedelar går tillbaka över 200 år och har sitt ursprung i en idé om hur foton av landskap skulle kunna göras mer intressanta och tilltalande1. Hur fungerar regeln? Genom att dela bilden i tre delar vertikalt och tre delar horisontellt skapas ett grid eller mönster.

Om fotot sedan redigeras så att intressanta objekt eller konstrastområden hamnar på dessa linjer eller i dess skärningspunkter (crash points) skapas ett livfullt och estetiskt tilltalande foto. Se exemplet nedan där horisonten befinner sig på den nedre horisontella linjen och där trädet befinner sig på den nedre, högra skärningspunkten.


Av: Moondigger, via Wikimedia Commons


Den här tekniken har sedan spridit sig utanför fotografigebitet och används nu av grafiska designers för att skapa attraktiva layouter. De betraktar tidningsuppslag och hemsidor som en helhet, just som ett landskapsfoto, och genom att placera foton, textkolumner, menyer, knappar eller rubriker i enlighet med den här principen blir resultatet mer tilltalande.

Två saker som är viktiga att beakta:

Det du vill framhäva behöver inte befinna sig exakt på en linje eller skärningspunkt utan bara i närheten.

Rule of thirds är ingen vetenskap, utan en populär idé som många grafiska designers och fotografer bekänner sig till. Se exemplet nedan och bedöm själv om du finner tekniken effektiv:

Av: Tadrart01. Pir6mon derivative work: Teeks99 via Wikimedia Commons.


Loading Conversation