Diskussionsforum och verkligetstrogna simuleringar är naturligtvis två viktiga verktyg. Vad mer? Finns det något sätt att nå den högsta nivån utan att för den delen göra avkall på att utbildningen ska vara tillgänlig online och utan aktiva lärare i andra änden?

Minnespyramiden dyker upp i många varianter och ibland med olika siffror eller aktiviteter. Den är kontroversiell och särskilt procentsatserna bör tas med en stor nypa salt. Minnespyramiden tillskrivs ibland William Glasser eller Edgar Dale och kallas då "cone of experience".

Siffrorna till denna minnestrappa är hämtade från NTL Institute for Applied Behavioral Science. Du kan se källan här.

För mer information om minnespyramidens kontroversialitet och äkthet, se http://www.willatworklearning.com/2006/10/people_r...


Loading Conversation