Var konsekvent

Skapa en grafisk profil och håll på den genom varje slide. Ha en klar idé om hur knappar, rutor, linjer, bakgrunder och rubriker ska se ut och använd de konsekvent genom hela utbildningen. Försök att i så liten utsträckning som möjligt ändra storlek, längd, färg etc.

Det här rådet kan ibland krocka med vad du upplever vore snyggast. Exempelvis kanske du designar en slide som ser bättre ut om du frångår de grafiska riktlinjer du satt upp för utbildningen lite grann. Men som helhet kommer du förlora på att göra det här. Även om den enskilda sliden blir snyggare kommer utbildningen som helhet att tappa i sitt professionella uttryck.

I andra fall kan utbildningens grafiska profil gå klinch med den grafiska designens huvudregel, att alltid sätta funktion framför design. Det här är enda tillfället det möjligtvis är rimligt att frångå rådet om att vara konsekvent, men helst bör du istället se över din grafiska profil och omarbeta den.

Var noggrann med alignment

Alignment, det vill säga, att objekt ska ligga i linje med varann, är viktigt för ett professionellt utseende. Utnyttja ditt författarverktygs alignment-funktion för att se till att objekten alltid hamnar i linje och inte någon pixel eller två fel. I Articulate Storyline finner du funktionerna under Home àArrange à Align. Här finns även de mycket användbara funktionerna Distribute Horizontally och Distribute Vertically som hjälper dig att positionera ut text och objekt med exakta mellanrum. Här finns även gridlines, det vill säga rutnät, som kan hjälpa dig med designen.

I bilden nedan ser du hur jag arbetat med alignment för att få alla objekt att ligga snyggt. Jag har även sett till att slidens undre två delar har exakt samma avstånd till slidens mitt för att skapa harmoni.


Inkludera white space

White space, är precis som det låter vit- eller bakgrundsfärgad yta utan någon text eller andra objekt på sig. Det finns flera skäl till att inkludera white space på utbildningens slides.

Att låta ett objekt omgärdas av mycket white space drar uppmärksamheten mot objektet.

Det ökar förståelsen. Otroligt men sant. Genom att använda sig av white space ökar användarnas förståelse av innehållet med nästan 20 %1.

Sist men inte minst är det estetiskt tilltalande och ger ett professionellt utseende på utbildningen. Det hjälper ögat att fokusera och gör utbildningen mindre kaotisk.

Det stora problemet är att vi ofta har mycket material vi vill få in på våra slides, men försök hitta vägar runt det. Så som att dela upp materialet på flera slides, minska storleken på objekten etc. Optimalt är att brödtexten endast tar upp 25 % – 40 % av sidutrymmet2.

Läs mer om White space på:

www.printwand.com/blog/white-space-in-graphic-desi...

www. boagworld.com/design/why-whitespace-matters/

Obs. Tänk på att inte använda för mycket white space mellan objekt som hör ihop. Det ska alltid vara tydligt vilka objekt som hör samman, exempelvis en rubrik och dess brödtext eller en bild och dess förklaringstext. Det här kallas för principen om proximity inom grafisk design.

Ps. På senare tid upplever jag att white space gått lite ur modet till förmån för enorma bilder. DS

Skapa en quiet design

Håll utbildningens design tämligen minimalistisk. Använd bilder främst där de fyller en funktion och inte som dekoration.

Var sparsmakad med saker som antalet färger som används i utbildningen och att inte använda för grälla färger. Det kan räcka med en stark färg och att sedan komplettera med olika nyanser av vitt, svart och grått för att skapa en utbildning som designmässigt träffar rätt mellan proffsig och dötrist.

En sista viktig del i att skapa en quiet design är det vi talat om innan; användandet av white space.

Var försiktig med:

  • Att ge figurer skuggor eller 3d-effekt
  • Kraftigt kurvade hörn

Eftersom dessa saker känns daterade.

Undvik:

  • WordArtliknande rubriker
  • Microsoft Officeliknande clip art
  • Plingljud för rätt respektive fel svar
  • Animationer som rör sig, blinkar eller förändras utan syfte

Eftersom detta tenderar att se amatörmässigt ut. Du kan ibland stöta på dessa fenomen i amerikanska utbildningar, inte minst bland Articulate Storylines officiella exempel: https://www.articulate.com/products/storyline-show... men den utseendemässiga standarden för amerikansk eLearningdesign skiljer sig rätt mycket från den svenska, stilistisk renhet prioriteras. Mitt förslag är att stjäla idéerna från amerikansk eLearning men sällan designen.

Avslutningsvis bjuder jag på ett passande citat:

”Learn the rules like a pro, so you can break them like an artist.”

- Picasso

Är du ny i gamet gör du bäst i att följa ovanstående råd. När du blivit erfaren nog vet du när du ska gå emot dem.

Källor:

1. http://www.humanfactors.com/newsletters/yeah_but_c...


Loading Conversation