Nedan följer information hämtad från Visual Design Principles for e-Learning, Part 4. Presentationen är gjord av Advanced Distributed Learning som bland annat tar fram direktiv för hur statlig (governmental) webbaserad utbildning i USA ska se ut.

Därför bör man ha i åtanke att konnotationerna som beskrivs nedan är ur ett västerländskt och amerikanskt perspektiv. I Kina betyder exempelvis rött tur och glädje medan vitt bland annat står för död och sorg1 För en mer komplett redogörelse över olika färgers betydelse i olika kulturer, se denna bild.

Färgers olika associationer:

Rött: Fara, passion, kraft.

Gult: Glädje

Blått: Förtroende, lugn, självsäkerhet, intelligens.

Orange: Kreativitet, entusiasm.

Vitt: Positivitet, enkelhet

Svart: Formalitet, död.

Grönt: Harmoni, miljömedvetenhet, hållbar utveckling, uthållighet, stabilitet.

Några avlutande tips:

  • Grönt betyder inte rätt och rött betyder inte fel i alla kulturer.2
  • Tänk på att 8 % av den manliga och 1 % av den kvinnliga befolkningen i Sverige lider av defekt färgsinne. Särskilt svårt har många av dessa att skilja mellan rött och grönt.3

Källor:

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Color_in_Chinese_cul...

2. White paper "Making learning accessible: How does colour impact your learners?" från Leolearning.com.

3. https://sv.wikipedia.org/wiki/Defekt_färgseen...


Loading Conversation