Fördelar:

 • Speaker är bra ur ett tillgänglighetsperspektiv. Synskadade och dyslektiker har stor användning av speaker. Men många synskadade använder sig idag av så kallade screen reader-programvaror, i vilka de själva kan bestämma hastigheten på uppläsningen. Synskadade är dessutom så vana att ta till sig information via ljud att de lyssnar i ett långt snabbare tempo än hastigheten på en vanlig speakerröst.
 • Speaker kan vara en del i en multisensorisk lärupplevelse, vilket kan ge en förbättrad inlärning.
 • Vi minns ungefär dubbelt så mycket av det vi hör än av det vi läser1.
 • Nackdelar:

 • Speaker är dyrt och svårt att få bra. Research av Nass och Reeves har visat att kvaliteten på ljudet har stor inverkan på hur vi uppfattar en utbildnings övergripande kvalitet. Underligt nog visade det sig att användarna däremot är betydligt mer förlåtande mot dålig filmkvalitet.
 • Om innehållet i utbildningen behöver ändras kan speakern bli dyr och krånglig att byta ut.
 • Alla miljöer lämpar sig inte för att ha ljud på datorn. Förvisso finns hörlurar nästan överallt numera, så det här kanske är ett icke-problem?
 • Det största problemet för mig har dock inte att göra med tekniska aspekterna, utan om de begränsningar som speakern sätter på användarens inlärning:

 • Speaker innebär att användaren inte kan gå igenom utbildningen i sin egen takt. Vi läser ungefär dubbelt så snabbt som vi pratar, och en speaker är oftast ännu långsammare än vardagligt prat. Speakern i sig kan alltså dubbla tiden det tar att genomföra utbildningen.
 • Ett annat problem är att vi ofta behöver lägga olika mängd tid på ett avsnitt beroende på hur komplicerat det är. För att ta till oss ett stycke text om hur en bilmotor fungerar kan vi behöva läsa långsammare, läsa om eller ta en paus för att reflektera. En annan användare kanske redan vet hur en bilmotor fungerar och vill istället hoppa över textstycket. Inget av det här är möjlighet med speaker. Speakern bara rullar på utan hänsyn till användarens särskilda behov.
 • Trots alla dessa nackdelar, varför är speaker så populärt? Min gissning grundar sig på mitt anförande i början av artikeln, att e-learning utan speaker inte betraktas som riktig e-learning. Jag gissar att de flesta inte ens reflekterat över möjligheten att skippa speakern.

  Personligen är jag skeptiskt inställd till användandet av speaker annat än när det verkligen tillför något, exempelvis i en audiovisuell upplevelse där berättarrösten kompletteras av bildspel, animeringar och liknande.

  Internationellt anser många idag att det är speakern som borde gå att stänga av och sätta på, inte den lilla rutan med texttranskriberingen av speakern som är vanligt i Sverige idag.

  ________________________________________

  Vad tycker ni, borde vi vara mer sparsamma med användandet av speaker?

  Har jag missat något argument till fördel för speaker?

  Källor:

  1. William Glassers forskningsresultat


  Loading Conversation