Blogg

Jan 16, 2017, 4:01 PM
Ett populärt tips som ofta ges på e-learningbloggar idag är att inte låsa användarens navigationsmöjligheter till ett linjärt spår. Att användaren måste få anpassa sitt lärande efter sina egna preferenser och att instructional designers bör främja varje människas nyfikenhet att själv vilja upptäcka informationen. Vi ska facilitera informationen och så att säga duka upp den som ett buffébord för användaren att komma och hämta.
Jan 16, 2017, 3:59 PM
Det absolut vanligaste (och mest ödesdigra) misstaget jag stöter på är att utbildningar inte haft något tydligt effektmål. Även om jag inte varit med under produktionen kan jag känna det. Problemet är tyvärr också det allvarligaste.
Jan 16, 2017, 3:06 PM
Jag skulle tro att de flesta som läser den här artikeln har stött på färghjulet, även kallat färgcirkeln, någon gång i sitt liv, men för säkerhets skull ger jag en snabb sammanfattning innan vi går vidare. Färghjulet är skapat av primärfärgerna rött, grönt och blått.
Jan 16, 2017, 3:02 PM
Regeln om tredjedelar går tillbaka över 200 år och har sitt ursprung i en idé om hur foton av landskap skulle kunna göras mer intressanta och tilltalande1. Hur fungerar regeln? Genom att dela bilden i tre delar vertikalt och tre delar horisontellt skapas ett grid eller mönster.
Jan 16, 2017, 2:58 PM
Jan 16, 2017, 2:56 PM
För ett tag sedan var jag på en trendspaningsworkshop organiserad av Swedish Learning Awards. Vi valde att diskutera konsekvenserna av det faktum att digitalt utbildningsmaterial idag kan skapas av vem som helst.
Jan 16, 2017, 2:52 PM
Jag tror de flesta av oss stött på någon av alla de in house-produktioner som skapats av personal utan någon erfarenhet i instructional design. Det blir ofta page turners med text, en bild vid sidan om och en skrapig speakerinspelning. I stort sett en digital bok med ljud alltså. Här är några förslag till nybörjarna på hur deras utbildningar kan förbättras.
Jan 16, 2017, 2:04 PM
Hur kan vi nå de översta tre nivåerna genom ett digitalt lärande utan att tappa de effektivitetsfördelar som ofta är anledningen till att företag väljer eLearning från första början?
Jan 6, 2017, 3:09 PM
I stort sett varenda svensk webbutbildning jag stöter på har speakerljud. Speakern verkar nästan vara grundbulten som gör e-learning till e-learning utifrån ett svenskt perspektiv, som att det inte är riktig e-learning utan en speaker. Speaker är alltså närmast obligatoriskt i svensk e-learning. Varför är det så? Låt oss titta på för- respektive nackdelar med att ljudsätta en utbildning.
Jan 6, 2017, 2:12 PM
Det här inlägget tar upp fyra goda råd för att ge din design ett professionellt och sobert uttryck: Repetition, Alignment, White Space och Quiet Design.