Expert på e-learning

E-learning är kul och engagerande - när det görs rätt! Genom att utnyttja det digitala mediets fulla potential i kombination med bevisat effektiva pedagogiska upplägg kan en spännande multimedial och interaktiv mix uppnås som gör lärandet både roligt och minnesvärt. Min kompetens inom manusskrivande, produktion, film och pedagogik garanterar högkvalitativa produktioner som motiverar och engagerar.

Anpasssat efter era behov

Varje kund har sina behov och därför ser jag anpassningsbarhet och flexibilitet som nyckeln till effektiva samarbeten. Gamification, storytelling, scenarios och simuleringar kan alla vara effektiva pedagogiska verktyg, men inte i alla lägen. Varje utbildningsinsats är unik och därför diskuterar vi till tillsammans fram vilka pedagogiska upplägg som lämpar sig bäst för era behov.

Till bra pris

Genom att en person står för stora delar av produktionen kan arbetet utföras mer effektivt utan byråkrati och interna möten som i andra företag hamnar på kundens sluträkning. Jag återanvänder även interaktiva övningar och designar om dem efter utbildningens behov. På så vis kan jag erbjuda ett attraktivt pris och ändå hålla högsta kvalitet.Välkommen!Kontakta mig

Mitt namn är Eric Isaksson och jag arbetar som frilansande e-learningproducent och konsult. Mitt säte är Göteborg men jag arbetar även med klienter på distans.

Jag kan erbjuda alla typer av webbutbildningar; introduktionsutbildning, säljutbildning, systemutbildning - jag har erfarenhet av dem alla. Jag erbjuder även alla typer av upplägg och format så som scenarios, simuleringar, film och ljud, rapid e-learning och så vidare.

Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal där vi kan prata om hur jag eventuellt skulle kunna bistå er!

Vänliga Hälsningar,

Eric

Se tidigare projekt:

#
View Project
Palliativ vård och omsorg för äldre personer
Palliativ vård och omsorg för äldre personer
#
View Project
Systemutbildning
Systemutbildning för kassasystemet Easy Cashier.
#
View Project
Etisk telefonförsäljning
Utbildning åt ett telefonförsäljarbolag inom elbranschen.

Varför e-learning?


Tillgängligt

Dagens uppkopplade samhälle innebär att användaren kan tillgodogöra sig innehållet nästan var och när som helst. Utbildningen kan ges just-in-time, precis vid den tidpunkt användaren behöver det.

Individuellt anpassningsbart

Vi lär alla olika snabbt och genom e-learning kan användaren ta till sig informationen i sin egen takt och även gå om utbildningen vid behov.

E-learning kan även anpassas till den enskilde personens behov genom ett förtest som identifiera kompetensbrister. Utbildningen kan sedan automatiskt anpassas därefter.

Träning

När e-learning är som bäst kan verkliga moment återskapas i en simulering som innebär att webbutbildningen blir mer än bara utbildning, det blir träning. Användaren kan riskfritt få träna i ett kassasystem, framföra en spårvagn, montera ett fönster eller se konsekvenserna av sitt agerande i ett säljsamtal.

Ekonomiskt

E-learning har en högre uppstartskostnad än lärarledd undervisning men tack vare sin skalbarhet blir e-learning på sikt ett betydligt billigare alternativ. E-learning kan även reducera pappers- och resekostnader.